✔ Abonneer je boodschappen

✔   Per categorie de top 5 leukste abonnementsdiensten.

Waarom in abonnementsvorm?

✔ Steeds minder terugkerende boodschappen

✔ Meestal korting bij herhaalbestellingen

✔ Organiseer variaties en verassingen bij de repeterende inkopen

✔ Bij veel abonnementen-bedrijfjes wordt er zo veel mogelijk met brievenbuspakketjes gewerkt. Nooit meer thuisblijven voor een pakketje dus.

Abonnementen

Een abonnement is een overeenkomst tussen een leverancier van een bepaald product of dienst en een afnemer daarvan, de abonnee. Een bepaald product of dienst wordt periodiek geleverd, vaak in ruil voor betaling door de abonnee.

Er zijn veel verschillende soorten abonnementen en contracten die u voor een langere periode kunt afsluiten. Bijvoorbeeld een kwartaalabonnement op een dagblad of tijdschrift of een jaarabonnement bij de sportschool. Maar ook een telecomabonnement, zoals een tweejarig abonnement voor mobiele telefonie. Of een driejarig energiecontract.

Wat nu als u van uw abonnement of contract af wilt? Hoe en wanneer moet u dit dan opzeggen? En als u eerder opzegt, mag de ondernemer dan kosten doorberekenen? En wat gebeurt er als u niet op tijd opzegt? Mag een ondernemer uw abonnement of contract dan stilzwijgend verlengen?

Een abonnement of contract opzeggen

Wilt u uw contract opzeggen? Hieronder staat alles wat u moet weten over het opzeggen van abonnementen en contracten.

Wanneer kan ik mijn abonnement opzeggen?

Dat hangt af van uw abonnement of contract. Hebt u uw abonnement of contract voor een afgesproken periode afgesloten? Dan moet u de afgesproken periode meestal eerst uitzitten.

Sluit u bijvoorbeeld een jaarabonnement af bij de sportschool? Dan zit u daar een jaar aan vast. Tenzij de sportschool zelf de mogelijkheid biedt om het abonnement toch eerder op te zeggen. Vaak kunt u de mogelijkheden om eerder op te zeggen teruglezen in de algemene voorwaarden die bij uw abonnement horen.

Is de afgesproken periode van uw abonnement of contract voorbij? Dan kunt u opzeggen. Vaak moet u dan wel rekening houden met een opzegtermijn. Dit kan bijvoorbeeld één maand zijn. Maar het kan ook drie maanden zijn.

Hoe lang mag de opzegtermijn zijn?

Hoe lang de opzegtermijn mag zijn hangt af van uw abonnement of contract. Hieronder leest u per soort abonnement of contract welke opzegtermijnen er wettelijk gelden.

 • Abonnement op bladen en tijdschriften die minstens één keer per maandgeleverd worden. Bijvoorbeeld een tijdschrift dat elke maand bezorgd wordt. Hiervoor geldt een opzegtermijn van maximaal één maand.
 • Abonnement op bladen en tijdschriften die minder dan één keer per maand geleverd worden. Bijvoorbeeld een tijdschrift dat één keer in het kwartaal bezorgd wordt. Hiervoor geldt een opzegtermijn van maximaal drie maanden.
 • Andere abonnementen, zoals: sportabonnement, abonnement op telecom- of sms-dienst, energiecontracten, onderhoudscontract op cv-ketel, abonnement op domeinnaam. Hiervoor geldt een opzegtermijn van maximaal één maand.

Hoe werkt de opzegtermijn?

U hebt een energiecontract waarbij een opzegtermijn van dertig dagen geldt. Dit houdt in dat wanneer u opzegt het contract nog maximaal 30 dagen duurt. Staat er in uw contract een kortere termijn dan 30 dagen? Dan geldt deze kortere termijn. Staat er in uw contract een langere termijn dan 30 dagen? Dan geldt toch de termijn van maximaal 30 dagen.

Let op: Bij een proefabonnement geldt nooit een opzegtermijn! Volgens de wet stopt het proefabonnement vanzelf na de afgesproken proefperiode. Opzegging is daarom niet nodig!

Voorbeeld

U neemt een abonnement op een tijdschrift. Het abonnement is voor 'onbepaalde tijd' en heeft dus geen einddatum. Het tijdschrift wordt eens per drie maanden bij u thuis geleverd. Na negen maanden wilt u van het abonnement af. Wat is de opzegtermijn?

Omdat het gaat om een tijdschrift. En omdat het tijdschrift minder dan één keer per maand wordt geleverd, hebt u een opzegtermijn van maximaal drie maanden.

Op welke manier moet ik mijn abonnement of contract opzeggen?

Volgens de nieuwe wettelijke regels moet u in ieder geval kunnen opzeggen op dezelfde manier als waarop u het abonnement of contract hebt afgesloten. Hebt u uw abonnement online afgesloten? Dan moet u ook online kunnen opzeggen. Bijvoorbeeld via e-mail.

Moet ik betalen als ik mijn abonnement of contract eerder opzeg?

Soms wel. Hebt u uw abonnement of contract voor een afgesproken periode afgesloten? Maar wilt u er toch eerder van af? Dan kan de ondernemer een vergoeding aan u doorberekenen. Kijk dit na in de algemene voorwaarden die bij uw abonnement horen.

Waar vind ik de algemene voorwaarden van mijn abonnement of contract?

De algemene voorwaarden krijgt u meestal als u het abonnement of contract afsluit. Hebt u bij het afsluiten ook het abonnement of contract op papier gekregen? Dan hebt u daarbij waarschijnlijk ook de algemene voorwaarden ontvangen.

Hebt u het abonnement of contract via internet afgesloten? Dan staan de algemene voorwaarden meestal op de website.

Tips bij opzeggen abonnement of contract

 • Kijk in de algemene voorwaarden die bij uw abonnement of contract horen wat uw opzegtermijn is. En controleer of dit klopt met de wettelijke regels.
 • Kijk in de algemene voorwaarden of u uw contract voor het afgesproken einde op kunt zeggen. En of u dan een vergoeding moet betalen. En hoe hoog deze is.
 • Noteer bij het aangaan van uw abonnement in uw agenda wanneer u uiterlijk moet opzeggen. Dan hebt u minder kans dat u het vergeet!
 • Vraag om een schriftelijke bevestiging van uw opzegging. Dan hebt u ook bewijs dat u hebt opgezegd.
 • Krijgt u geen bevestiging? Vraag dan altijd na of uw opzegging is verwerkt. Vraag naar de naam van de medewerker die u hebt gesproken.

Stilzwijgende verlenging van abonnement of contract

Wordt uw abonnement of contract stilzwijgend verlengd? Hieronder staat alles wat u moet weten over stilzwijgende verlenging van abonnementen en contracten.

Mag een abonnement of contract stilzwijgend verlengd worden?

Dat hangt ervan af.

Meestal sluit u een abonnement af voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld voor een kwartaal, een half jaar of een jaar. Na deze periode kan het abonnement vanzelf stoppen. Maar soms wordt het abonnement daarna automatisch verlengd. Men noemt dit ook wel een 'stilzwijgende verlenging'.

Hieronder leest u per soort abonnement of stilzwijgende verlenging mag. En wat de maximale termijn is om stilzwijgend te verlengen.

 • Abonnement op bladen en tijdschriften: Stilzwijgende verlenging is wel toegestaan. De periode waarmee verlengd mag worden is maximaal drie maanden.
 • Andere abonnementen, zoals; sportabonnement, abonnement op telecom- of sms-dienst, energiecontracten, onderhoudscontract op cv-ketel, abonnement op domeinnaam: Stilzwijgende verlenging is wel toegestaan. Maar alleen als het abonnement daarbij wordt omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Een abonnement voor onbepaalde tijd is een abonnement zonder einddatum.
 • Proefabonnementen op bladen en tijdschriften: Stilzwijgende verlenging is niet toegestaan. Volgens de wet stoppen dit soort proefabonnementen vanzelf na de afgesproken proefperiode. Opzegging is daarom niet nodig!
 • Andere proefabonnementen, zoals; sportschool, datingsite, enz.: Stilzwijgende verlenging mag wel. Maar alleen als de ondernemer vooraf heeft laten weten dat het abonnement doorloopt. En het mag alleen als het abonnement wordt omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Een abonnement voor onbepaalde tijd is een abonnement zonder einddatum.

Let op: Is uw energiecontract stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd? Dan mag het energiebedrijf geen opzegvergoeding meer vragen als u opzegt.

Voorbeeld

U sluit in januari een jaarabonnement af bij een sportschool. Een jaar later wil de sportschool uw abonnement stilzwijgend verlengen met weer één jaar. Dat mag niet! De sportschool mag uw abonnement na het eerste jaar wel stilzwijgend omzetten in een abonnement voor onbepaalde tijd. Maar u hebt dan het recht om op te zeggen wanneer u wilt. Bij het opzeggen moet u wel rekening houden met een opzegtermijn van maximaal één maand.

Let op: De sportschool mag u wel een nieuw abonnement voor een jaar aanbieden. Maar dan moet u daar dus opnieuw mee instemmen.

Tip

Wilt u weten of uw abonnement stilzwijgend wordt verlengd? Of wordt omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd? Kijk in de algemene voorwaarden. En controleer of dit klopt met de wettelijke regels.